Gminny system odbioru odpadów komunalnych - obowiązuje od 1 lipca 2013r.

Nowe wiaty przystankowe

Email Drukuj PDF

W związku z bardzo złym stanem technicznym przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy, Urząd podjął starania celem ich wymiany. Zamówione zostało siedem nowoczesnych wiat przystankowych, które zlokalizowano w następujących miejscowościach: Panieńszczyzna, Jastków, Barak (przy drodze krajowej) oraz Dąbrowica, Płouszowice – Kolonia (przy drodze wojewódzkiej). Koncepcja wymiany przystanków pojawiła się już jakiś czas temu, ale problemem stało się usytuowanie wiat, które stawiane były nawet 40 lat temu przy całkowicie innych uwarunkowaniach prawnych. Jednak przedłużające się uzgodnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad udało się pomyślnie zakończyć. Liczymy, że nowe wiaty przystankowe będą służyły mieszkańcom przez wiele lat.

Więcej…
 

Wytnij hołubca z Dąbrowicą

Email Drukuj PDF
 

Apel do GDDKiA

Email Drukuj PDF
Na sesji w dniu 23 września 2013 r. Rada Gminy Jastków skierowała Apel do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nawołujący m. in. do zmiany nazwy węzła drogowego w ciągu drogi ekspresowej S-17 z „Jastków” na „Bogucin”. Apel ten, którego treść prezentujemy poniżej, przegłosowany został w wyniku inicjatyw kilku mieszkańców wsi Bogucin położonej w Gminie Garbów, którzy uczestniczyli w poniedziałkowej sesji naszej Rady i zdołali przekonać dziewięciu radnych do poparcia tego przedsięwzięcia. Mając wątpliwości co do słuszności tej inicjatywy i jej zgodności z interesami Gminy Jastków oraz Jej Mieszkańców Wójt Gminy Jastków wyraził swoje stanowisko w tej sprawie w piśmie skierowanym do GDDKiA, którego treść znajdą Państwo pod Apelem radnych. 

Więcej…
 

W Gminie coraz jaśniej

Email Drukuj PDF

Zgodnie z planami inwestycyjnymi w naszej Gminie trwają liczne prace związane z budową sieci oświetlenia drogowego. Ubiegły rok został zamknięty oświetleniem drogi krajowej nr 12 na odcinku Panieńszczyzna – Jastków oraz odcinka  drogi powiatowej nr 2210L w  Panieńszczyźnie. W tym roku dokończono oświetlenie drogi  w Panieńszczyźnie. Także trwały pracy związane z oświetleniem odcinka drogi powiatowej nr 2212 w okolicach Szkoły Podstawowej w Snopkowie.  Kolejną inwestycję była budowa oświetlenia drogi powiatowej nr KDP 2209 w Sieprawicach. W tym przypadku oświetlono prawie 2,5 km odcinek drogowy ustawiając ponad 50 słupów oświetleniowych.  

Więcej…
 

Dożynki Powiatowe

Email Drukuj PDF

Tegorocznym Dożynkom Powiatu Lubelskiego niestety nie sprzyjała aura. Porywisty wiatr oraz przelotne opady deszczu skutecznie odstraszyły wielu uczestników. Nie przeszkodziło to jednak w tym by Gmina Jastków silnie zaznaczyła swoją obecność. W korowodzie dożynkowym, który rozpoczynał całą imprezę pokazały się panie z Kół Gospodyń Wiejskich z  Panieńszczyzny oraz Moszny, a całej delegacji przewodniczyli Zbigniew Samoń Wójt Gminy oraz Witold Nakonieczny przewodniczący Rady Gminy. Integralną częścią dożynek było miasteczko Lokalnej Grupy Działania”Kraina wokół Lublina”, gdzie prezentują się wszystkie gminy powiatu lubelskiego. Tam również nie zabrakło naszych przedstawicieli, którymi były panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Moszny oraz Miłocina. Ostatnim akcentem występów reprezentantów naszej gminy był koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrowica”. Na scenie powiatowej nasi tancerze pokazali się w przepięknych strojach tańcząc krakowiaka, lublin oraz przeworsk.

Więcej…
 

Dożynki Gminne

Email Drukuj PDF
 

Chodnik w Dąbrowicy coraz dłuższy

Email Drukuj PDF

Zakończyły się prace związane z kolejnym etapem budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2211L w Dąbrowicy. To co jeszcze kilka lat temu było w sferze marzeń staje się rzeczywistością. Chodnik biegnie od mostu na rzece Czechówce aż do połączenia z drogą wojewódzką nr 830 Lublin – Nałęczów. Prace były dzielone na etapy, ze względu na szereg trudności natury techniczno-prawnej, które uniemożliwiły jego szybką budowę. Mimo iż chodnik został wykonany przez Gminę Jastków to ze względu na fakt, iż usytuowany jest przy drodze powiatowej zarządzać nim będzie Powiat Lubelski.  
 

Drogi powiatowe i wojewódzkie a drogi gminne

Email Drukuj PDF

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców o stan dróg informujemy, że nie wszystkie drogi zlokalizowane na terenie naszej Gminy są pod jej zarządem ani w rzeczywistym władaniu.  Liczne interwencje w sprawie remontu dróg, w większości przypadków dotyczą dróg powiatowych za których stan odpowiedzialny jest Powiat Lubelski. Gmina Jastków regularnie prowadzi remonty dróg gminnych, jednak nie jest w stanie naprawiać dróg powiatowych, których nie ani jest właścicielem, ani  nie otrzymuje na ten cel żadnych subwencji. Nierzadko zdarzają się przypadki, mając na względzie dobro mieszkańców , że Gmina Jastków z własnego budżetu wspomaga Powiat Lubelski w remontach dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy. Wiele inwestycji związanych z budową chodników czy oświetlenia to także inwestycje gminne. Ale takie sytuacje nie mogą być normą, gdyż Gmina ma własną sieć drogową, której koszt utrzymania w związku z jej ciągłą rozbudową jest coraz większy.

Więcej…
 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Email Drukuj PDF
Gmina Jastków informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2013r. ” jest dotowana na podstawie umowy nr 151/2013/D/OZ z dnia 17.06.2013r. r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
          
 

Remonty dróg gminnych

Email Drukuj PDF

Trwająca korzystna pogoda jest idealnym momentem do przeprowadzenia na szerszą skalę prac związanych z kompleksowymi remontami dróg gminnych. Ze względu na coraz większy kilometraż dróg prace prowadzone są w dłuższym odstępie czasowym. W związku z utrudnieniami w ruchu uprzejmie prosimy mieszkańców o ostrożną jazdę oraz stosowanie się do zaleceń wykonujących roboty. Jednocześnie przypominamy, że za stan techniczny dróg powiatowych i wojewódzkich zlokalizowanych na terenie naszej Gminy, odpowiedzialni są odpowiednio Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie/ zs. w Bełżycach i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Informację w sprawie kategoryzacji dróg można uzyskać w Urzędzie Gminy.

Więcej…
 
Strona 33 z 48

 Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, poczta@jastkow.pl, tel: 081 502-04-25, fax: 081 502-01-44

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj788
mod_vvisit_counterWczoraj827
mod_vvisit_counterW tym tygodniu4366
mod_vvisit_counterW tym miesiącu14020
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu10391
mod_vvisit_counterRazem1455436

Osób online 33

Imieniny

Przedwczoraj: Barnaby Radomila
Wczoraj : Janiny Jana
Dzisiaj : Lucjana Antoniego
Jutro : Bazylego Elizy
Pojutrze : Wita Jolanty

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy