Gminny system odbioru odpadów komunalnych - obowiązuje od 1 lipca 2013r.

Kluby przedszkolaka - szansa na dobry start

Email Drukuj PDF

                                 
Mamy przyjemność zaprosić rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z terenu naszej Gminy na spotkania organizacyjne dotyczące realizacji projektu "Kluby Przedszkolaka – szansa na dobry start”. Projekt ma na celu  podniesienie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci 3-5 letnich w Gminie Jastków oraz zapewnienie dzieciom dobrego startu szkolnego.

Zmieniony ( Czwartek, 20 Sierpień 2009 14:27 ) Więcej…
 

Dożynki 2009

Email Drukuj PDF
 

Patriotyzm jest w sercu człowieka

Email Drukuj PDF

3 sierpnia tego roku odbyły się uroczyste obchody 94. rocznicy Bitwy pod Jastkowem. Organizatorem tegorocznych obchodów był Urząd Gminy w Jastkowie. Na uroczystość przybyli senator Stanisław Gogacz, a w imieniu posła Jana Łopaty pani Aneta Milanowska – dyrektor biura poselskiego. Obecni byli także przedstawiciele urzędu wojewódzkiego, marszałkowskiego, starostwa powiatowego oraz zastępca  prezydenta Miasta Lublina – pani Elżbieta Kołodziej-Wnuk, która jest mieszkanką naszej Gminy.Więcej…
 

Remont szkoły w Ożarowie

Email Drukuj PDF

W dniu 26 czerwca rozpoczęte zostały prace przy kompleksowym remoncie budynku Szkoły Podstawowej w Ożarowie. W ramach robót przewidziane jest wykonanie pełnej termomodernizacji (docieplenia) obiektu wraz z remontem dachu i zagospodarowaniem przyległego terenu.

Więcej…
 

Nowa szkoła w gminie

Email Drukuj PDF

W dniu 29 czerwca br. została podpisana umowa na realizację budowy Szkoły Podstawowej w miejscowści Tomaszowice-Kolonia. Wartość kontraktu wynosi 6 460 000zł, a wykonawcą robót jest firma REM-BUD-I ze Stalowej Woli. W przetargu wzięło udział 17 firm, w tym przedsiębiorstwa z poza naszego województwa. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca przyszłego roku. W chwili obecnej na placu budowy prowadzone są roboty ziemne.

Więcej…
 

Nowy wóz strażacki

Email Drukuj PDF
Ochotnicza Straż Pożarna w Moszenach otrzymała nowy wóz strażacki. Zakup samochodu został sfinansowany ze środków Gminy Jastków oraz środków zewnętrznych mi.in. Samorządu Województwa Lubelskiego. Mamy nadzieję, że nowy sprzęt gaśniczy w znaczący sposób podniesie zdolność ratowniczą naszej jednostki.

 

Nowe stawki za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Email Drukuj PDF

Od dnia 1 lipca 2009 r. na terenie gminy Jastków obowiązują nowe stawki za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Więcej…
 

Najbliższe inwestycje

Email Drukuj PDF

Lp.
 Nazwa zadania
Wartość w zł
1
Dostawa kruszywa w ilości 2000Mg
139 080,00
2
Budowa szkoły podstawowej w Tomaszowicach
6 460 000,00
3
Droga gminna Nr 106004L w miejscowości Płouszowice – 610m

188 694,59
Drogi gminne Nr 105982L i 106023L
w miejscowości Panieńszczyzna – 748m

198 231,82
4
Przebudowa drogi gminnej Nr 106007L w miejscowości Sieprawice –dł. 750m

291 943,99
Droga gminna Nr 105979L w miejscowości Panieńszczyzna - dł. 206m

88 283,63
5
Przebudowa drogi dojazdowej nr działki 432 w m. Moszenki -500m
164 391,34
6
Modernizacja (przebudowa) ciągu dróg: gminnej Nr 106018L na odcinku od km 0+783 do km 0+848, gminnej Nr 106017L na odcinku od km 1+428 do km 2+145, lokalnej KDL oznaczonej Nr działki 328 na odcinku 0+400 do km 0+824 w miejscowości Jastków – 1206m
453 076,13
7
Remont termomodernizacyjny szkoły budynku szkoły podstawowej w Ożarowie
400 594

 

Życzenia Świąteczne

Email Drukuj PDF

Najserdeczniejsze

życzenia,

radosnych i spokojnych

Świąt Wielkanocnych,

a także odpoczynku

w rodzinnym gronie

                    życzy

Zbigniew Samoń

Wójt Gminy Jastków

Zmieniony ( Środa, 24 Czerwiec 2009 18:58 )
 

Sesja Rady Gminy

Email Drukuj PDF

Informujemy, iż w dniu 12 kwietnia br. o godz. 9.00 w budynku UG Jastków odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

   

 1. Ustalenie porządku obrad.

   

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

   

 3. Zapytania i interpelacje radnych

   

 4. Przerwa

   

 5. Podjęcie uchwał:

   

1.       Uchwała Nr VII/   /2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowicy za 2006 rok.

 

 

2.       Uchwała Nr VII/   /2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie za 2006 rok.

 

 

3.       Uchwała Nr VII /    /2007 Rady Gminy Jastków z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków obejmującego obszar działki o numerze ewidencyjnym 135/3 w miejscowości Dębówka.

 

 

4.       Uchwała Nr VII /    /2007 Rady Gminy Jastków z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

 

5.       Uchwała Nr VII /    /2007 Rady Gminy Jastków z dnia 27 kwietnia 2007 r.w sprawie stwierdzenia zgodności zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

 

6.       Uchwała Nr VII/   /2007 Rady Gminy Jastków z dnia 27 kwietnia   2007r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębówka, Barak, Panieńszczyzna gmina Jastków.

 

 

7.       Uchwała Nr VII/   /2007 Rady Gminy Jastków z dnia 27 kwietnia 2007r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębówka, Barak, Panieńszczyzna gmina Jastków.

 

 

8.       Uchwała Nr VII/   /2007Rady Gminy Jastków z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków

 

 

9.       Uchwała  Nr VII/      /2007 Rady Gminy Jastków z dnia  27 kwietnia 2007roku w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy  Jastków

 

 

10.   Uchwała  Nr  VII/  /2007 Rady   Gminy  Jastków z dnia  27 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy  Jastków

 

 

11.   Uchwała Nr VII /    /2007 Rady Gminy Jastków z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków obejmującego obszar działki o numerze ewidencyjnym 241 miejscowości Tomaszowice-Kolonia

 

 

12.   Uchwała Nr VII/   /2007 z dnia 27 kwietnia 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

 

 

13.   Uchwała Nr VII/   /2007 z dnia 27 kwietnia 2007 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

 

 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych

   

 2. Sprawy różne

   

 3. Zakończenie obrad VII sesji Rady Gminy.

   

Zmieniony ( Środa, 24 Czerwiec 2009 19:10 )
 
Strona 46 z 48

 Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, poczta@jastkow.pl, tel: 081 502-04-25, fax: 081 502-01-44

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj15
mod_vvisit_counterWczoraj201
mod_vvisit_counterW tym tygodniu597
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8888
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu36787
mod_vvisit_counterRazem1486732

Osób online 5

Imieniny

Przedwczoraj: Marii Magdaleny
Wczoraj : Bogny Apolinarego
Dzisiaj : Kingi Krystyny
Jutro : Walentyny Krzysztofa
Pojutrze : Anny Miroslawy

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy