Gminny system odbioru odpadów komunalnych - obowiązuje od 1 lipca 2013r.

Konsultacje dla beneficjentów programu LEADER

Email Drukuj PDF
W ramach działalności biura LGD uruchomiony został punkt konsultacyjny w szkole podstawowej w Jastkowie, w którym można  otrzymać informacje dotyczące przygotowania wniosków na trwający do 18 listopada nabór.
Więcej…
 

Nowe drogi w 2009 roku

Email Drukuj PDF

Tak jak w ostatnich dwóch latach rok 2009 to czas intensywnych inwestycji drogowych.
W chwili obecnej, na końcowym etapie lub właśnie zakończone są następujące zadania:
- Droga gminna Nr 106004L w miejscowości Płouszowice - 610m
- Drogi gminne Nr 105982L i 106023L w miejscowości Panieńszczyzna – 748m
- Przebudowa drogi gminnej Nr 106007L w miejscowości Sieprawice –dł. 750m
- Droga gminna Nr 105979L w miejscowości Panieńszczyzna - dł. 206m
- Przebudowa drogi dojazdowej nr działki 432 w m. Moszenki -500m
- Modernizacja (przebudowa) ciągu dróg: gminnej Nr 106018L na odcinku od km 0+783 do km 0+848,  
  gminnej Nr 106017L na odcinku od km 1+428 do km 2+145, lokalnej KDL oznaczonej Nr działki 328 na
  odcinku 0+400 do km 0+824 w miejscowości Jastków – 1206m
- Przebudowę drogi gminnej Nr 105975L (działka Nr 482/1) w miejscowości Kolonia Moszna – na odcinku
  od km 0+000 do km  1+237m 
- Przebudowa drogi dojazdowej oznaczonej Nr ewidencyjnym 214 w miejscowości Tomaszowice (z  
  włączeniem do drogi dojazdowej oznaczonej Nr 213/2) na odcinku od km 0+000 do km 0+480
- Przebudowę drogi gminnej Nr 105972L (działka Nr 286) w miejscowości Moszna na odcinku od km
  0+023 do km 0+788

 

Liczymy, że zima, która przyszła nieprzewidzianie wcześnie, wkrótce "odpuści", gdyż w tym roku planujemy jeszcze przebudowę następujących odcinków dróg:
- Droga gminna Nr 105973L w m. Moszenki na odcinku od km 0+002,75 do km 1+000 - (997,25m)
- Droga gminna Nr 105999L (ul. Podleśna) w m. Natalin na odcinku od km 0+002,25 do km 0+200 (z   
  włączeniem do działki Nr 274) oraz drogi dojazdowej oznaczonej Nr 586 oraz 595/4 w m. Dąbrowica na
  odcinku od km 0+002,75 do km 0+255 (z remontem włączenia do drogi powiatowej Nr 2211L)
- Droga wewnętrzna oznaczonej Nr 109 w miejscowości Kolonia Płouszowice na odcinku od km 
  0+023 do km 0+783 – 760 m
- Droga gminna Nr 105993L w miejscwosci Smugi na odcinku od km 0+000 do km 0+661
  oraz od km 0+707 do km 1+000 oraz skrzyżowania drogi dojazdowej zlokalizowanej na działce Nr 109/9
  z drogą wojewódzką Nr 809 w miejscowości Marysin i skrzyżowania drogi dojazdowej zlokalizowanej na  
  działce Nr 255/31 z drogą wojewódzką Nr 809 w miejscowości Natalin
- Droga wewnętrzna oznaczonej Nr działek 51, 52/1, 54/1, 56/2, 57/1, 58/1, 60/1, 61/1,
  62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1 w miejscowości Ługów na odcinku 390 m

 

Nowe drogi w gminie

Email Drukuj PDF
Tak jak w ostatnich dwóch latach rok 2009 to czas intensywnych inwestycji drogowych.
W chwili obecnej, na końcowym etapie lub właśnie zakończone są następujące zadania:
- Droga gminna Nr 106004L w miejscowości Płouszowice - 610m
- Drogi gminne Nr 105982L i 106023L w miejscowości Panieńszczyzna – 748m
- Przebudowa drogi gminnej Nr 106007L w miejscowości Sieprawice –dł. 750m
- Droga gminna Nr 105979L w miejscowości Panieńszczyzna - dł. 206m
- Przebudowa drogi dojazdowej nr działki 432 w m. Moszenki -500m
- Modernizacja (przebudowa) ciągu dróg: gminnej Nr 106018L na odcinku od km 0+783 do km 0+848,  
  gminnej Nr 106017L na odcinku od km 1+428 do km 2+145, lokalnej KDL oznaczonej Nr działki 328 na
  odcinku 0+400 do km 0+824 w miejscowości Jastków – 1206m
- Przebudowę drogi gminnej Nr 105975L (działka Nr 482/1) w miejscowości Kolonia Moszna – na odcinku
  od km 0+000 do km  1+237m 
- Przebudowa drogi dojazdowej oznaczonej Nr ewidencyjnym 214 w miejscowości Tomaszowice (z   
  włączeniem do drogi dojazdowej oznaczonej Nr 213/2) na odcinku od km 0+000 do km 0+480
- Przebudowę drogi gminnej Nr 105972L (działka Nr 286) w miejscowości Moszna na odcinku od km
  0+023 do km 0+788

Liczymy, że niepodziewany atak zimy wkrótce "odpuści" gdyż w tym roku planujemy jeszcze przebudowę następujących odcinków dróg:

Więcej…
 

Gminna Biblioteka wyróżniona odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Email Drukuj PDF

Z okazji jubileuszu 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie gmina Jastków zwróciła się z prośbą do Ministra Kultury o nadanie tego zaszczytnego tytułu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie.
Odznaczenie przyznał bibliotece minister Bogdan Zdrojewski  za wieloletnią działalność na rzecz promocji kultury polskiej, upowszechnianie czytelnictwa, zaspakajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczności lokalnej.

 

Więcej…
 

„Małe projekty” - szkolenie

Email Drukuj PDF
Infomujemy, że w dniu 16 październia br. w godz. 10:00-14:00 w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 odbędzie się szkolenie dla beneficjentów programu Leader działanie „Małe projekty”. Szkolenie będzie dotyczyło m.in. praktycznego wypełniania wniosków aplikacyjnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 

Zaproszenie na szkolenie z Leader'a

Email Drukuj PDF
 

W związku ze zbliżającym się pierwszym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Małe projekty”, Odnowa wsi” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego  „Kraina wokół Lublina” uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 15 października 2009r. od 14.00 w Szkole Podstawowej w Jastkowie, sala nr 27

Więcej…
 

Szkolenie dla przedsiębiorców

Email Drukuj PDF
W związku ze zbliżającym się pierwszym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie  i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego  „Kraina wokół Lublina” uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 7 października 2009r. o godz. 10.00  w Lublinie (Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9 -sala konferencyjna)
Zmieniony ( Czwartek, 01 Październik 2009 13:08 ) Więcej…
 

Wmurowanie aktu erekcyjnego w Tomaszowicach

Email Drukuj PDF

1 września 2009 roku – uroczystość inauguracji roku szkolnego w  Tomaszowicach miała wyjątkowy charakter i niewątpliwie zostanie zapisana w historii gminy jako bardzo ważna data. W tym dniu Gospodarz Gminy – Zbigniew Samoń, Dyrektor Szkoły – Helena Skomorowska, w obecności znamienitych gości, dokonali wmurowania Aktu Erekcyjnego w fundamenty budynku nowej siedziby Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, którą odprawił ksiądz dziekan Piotr Petryk.

Więcej…
 

I miejsce na dożynkach powiatowych

Email Drukuj PDF

W pięknej słonecznej scenerii odbyły się dożynki powiatowe w Radawcu 30 sierpnia 2009 roku. Naszą gminę reprezentowały dwie delegacje wieńcowe: wieniec tradycyjny Koła Gospodyń Wiejskich z Sieprawek oraz wieniec współczesny Koła Gospodyń Wiejskich z Moszenek. Delegacji Gminy Jastków przewodniczył wójt Zbigniew Samoń oraz przewodniczący Rady Gminy Witold Nakonieczny.

 


Więcej…
 

Dożynki gminne 2009

Email Drukuj PDF

„Chleb jest symbolem pracy rolnika, jest owocem tej pracy. Jest także symbolem dostatku, pomyślności i szczęścia. O chleb prosimy w codziennej modlitwie” – mówił wójt Zbigniew Samoń, otwierając tegoroczne dożynki.

Zmieniony ( Środa, 09 Wrzesień 2009 11:18 ) Więcej…
 
Strona 45 z 48

 Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, poczta@jastkow.pl, tel: 081 502-04-25, fax: 081 502-01-44

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj758
mod_vvisit_counterWczoraj827
mod_vvisit_counterW tym tygodniu4336
mod_vvisit_counterW tym miesiącu13990
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu10391
mod_vvisit_counterRazem1455406

Osób online 24

Imieniny

Przedwczoraj: Barnaby Radomila
Wczoraj : Janiny Jana
Dzisiaj : Lucjana Antoniego
Jutro : Bazylego Elizy
Pojutrze : Wita Jolanty

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy