Gminny system odbioru odpadów komunalnych - obowiązuje od 1 lipca 2013r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Apel do mieszkańców Gminy Jastków

Email Drukuj PDF

W związku z bardzo trudną sytuacją powodziową w nadwiślańskich gminach Lubelszczyzny,  Urząd Gminy Jastków organizuje zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby dla osób dotkniętych klęską powodzi.
Zbiórka obejmuje produkty pierwszej potrzeby, w szczególności:
 woda pitna butelkowana !!!
 konserwy
 środki czystościowe i higieniczne
 bielizna, pościel, śpiwory, koce, ręczniki
 wszelkie inne produkty żywnościowe o przedłużonej ważności do spożycia.

Produkty prosimy przekazywać do najbliższego Sołtysa wsi, Urzędu Gminy Jastków lub do najbliższej jednostki organizacyjnej gminy tj. do: szkół, GOKIS, GOPS.

 

Festyn Rodzinny

Email Drukuj PDF
 

Młodzi artyści na scenie

Email Drukuj PDF

Środa 12 maja b.r. była dniem szczególnym. Cały Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowicy huczał od radosnych i dźwięcznych głosów młodych aktorów, którzy prezentowali swoje przedstawienia podczas VII Gminnego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. Nawet słońce, które wcześniej świeciło sporadycznie, wyszło zza chmur. Na korytarzu królowały żabki, bociany, żuczki i inne fantazyjne postacie, chociaż tematyka i przesłania spektakli były zróżnicowane.


Więcej…
 

Konkurs recytatorski

Email Drukuj PDF

28 kwietnia 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy królowali młodzi artyści słowa. II edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego zgromadziła 25 recytatorów z 4 Szkół Podstawowych gminy Jastków: Ożarowa, Tomaszowic, Jastkowa i Płouszowic. Prezentowany był bardzo różnorodny repertuar od klasyków literatury dziecięcej jak Julian Tuwim czy Jan Brzechwa po współczesnych autorów jak Dorota Gellner czy Zbigniew Dmitroca. Niektórzy sięgnęli też po teksty prozaików polskich jak Hanna Ożogowska czy zagranicznych jak Francesca Simon. Gościliśmy w Konkursie kilku debiutantów, wiele osób próbowało swoich sił po raz drugi. Była trema, problemy z przypomnieniem tekstu, ale praca wszystkich uczestników włożona w przygotowanie tekstów została nagrodzona oklaskami oraz upominkami książkowymi, stąd uśmiechów na buziach nie zabrakło. Po części artystycznej nastąpił słodki poczęstunek oraz ogłoszenie wyników.Więcej…
 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy ogłaszony przez LGD „Kraina wokół Lublina”

Email Drukuj PDFSamorząd Województwa Lubelskiego informuje o I naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego
„Kraina wokół Lublina” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Więcej…
 

Minister wręcza dotacje na inwestycje w Jastkowie

Email Drukuj PDF
W dniu 19 marca w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego promesę dotacji celowej oraz umowę na drogę odebrał wójt Zbigniew Samoń z rąk ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera.
Gmina Jastków otrzymała 231 tysięcy na zabezpieczenie dna oraz odprowadzenie wód z wąwozów lessowych w ciągu drogi dojazdowej Tomaszowice Kol.- Sieprawki –Moszenki oraz 854 tysiące złotych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie „Remont drogi gminnej nr 105999L (ul. Gwieździsta) Barak-Natalin”
W przekazaniu promes i umów wzięły udział wojewoda lubelski Genowefa Tokarska oraz wicewojewoda Henryka Strojnowska. Wojewoda podkreśliła, że okres wykorzystania środków jest dosyć krótki: „ Z końcem roku będziemy oceniać efekty wykonanych prac” - powiedziała wojewoda Genowefa Tokarska. W spotkaniu z przedstawicielami samorządów wzięli również udział m.in. sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak oraz dyrektor Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA Zbigniew Śwircz.
 

Świat bez kobiet … czyli dłuższy Dzień Kobiet

Email Drukuj PDF

13 marca 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dąbrowicy królowało hasło „Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich mogły przedłużyć swoje święto, bo to właśnie dla nich wspaniale zatańczył i zaśpiewał Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrowica” oraz swój satyryczny program pokazali: pani Zofia Wronko z lubelskiego Kabaretu „Czart” oraz pan Zbigniew Zastawny. Było gwarno, kolorowo i wesoło. Przy wspólnym cieście, kawie i herbacie pan wójt Zbigniew Samoń i dyrektor GOKiS- u  pan Kamil Ziółkowski złożyli paniom życzenia i wręczyli piękne róże. Był toast i miłe słowa. Oby 8 marca mógł trwać cały rok !!!Więcej…
 

Wykorzystanie potencjału LGD

Email Drukuj PDF


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego
„Kraina wokół Lublina” serdecznie zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu pt.„Wykorzystanie potencjału LGD „Kraina wokół Lublina” do budowania produktu turystycznego”. Spotkanie odbędzie się 11 marca 2010 roku o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ulicy Spokojnej 9. Celem spotkania jest przedstawienie zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych znajdujących się na terenie LGD „Kraina wokół Lublina”, oraz próba wspólnego nakreślenia kierunku rozwoju turystyki na tym obszarze.

Więcej…
 

Spotkanie informacyjne w sprawie programu LEADER

Email Drukuj PDF


W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1./413 Wdrażanie Loklanych Startegii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działności nierolniczej" oraz "Małe projekty" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina" uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 15 marca 2010r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Jastkowie. Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych informacjami o możliwościach i zasadach pozyskania wsparcia finansowego za pośrednictwem LGD w ramach pomocy w podejściu LEADER w ramach PROW na lata 2007-2013. Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu pod numerem telefonu 081 532 30 65.
 
Strona 43 z 48

 Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, poczta@jastkow.pl, tel: 081 502-04-25, fax: 081 502-01-44

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj18
mod_vvisit_counterWczoraj201
mod_vvisit_counterW tym tygodniu600
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8891
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu36787
mod_vvisit_counterRazem1486735

Osób online 4

Imieniny

Przedwczoraj: Marii Magdaleny
Wczoraj : Bogny Apolinarego
Dzisiaj : Kingi Krystyny
Jutro : Walentyny Krzysztofa
Pojutrze : Anny Miroslawy

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy