Gminny system odbioru odpadów komunalnych - obowiązuje od 1 lipca 2013r.

Jak starodawny zwyczaj każe czyli dożynki 2010

Email Drukuj PDF

Dożynki  gminy Jastków już za nami. W skład tegorocznego Społecznego Komitetu Dożynkowego weszły miejscowości Ługów i Ożarów, stąd starostowie dożynek reprezentowali te sołectwa. Pan Witold Nakonieczny  wraz z żoną Alicją gospodaruje na ok. 25 ha gruntów rolnych w Ługowie. Specjalizują się głównie w produkcji mleka , którego wytwarzają ok. 100 000 l , pszenicy ok. 50 ton , buraka cukrowego 200 ton , jednakże ze względu na jego nieopłacalność zastępują go maliną, której zasadzonej mają już 1ha i dalej zamierzają rozwijać się w tym kierunku.

Więcej…
 

Obchody 95. rocznicy Bitwy pod Jastkowem. Promocja książki „Dzieje Jastkowa i okolic. Od zarania do 1939 roku”

Email Drukuj PDF

Władze gminy, mieszkańcy Jastkowa i goście, jak co roku, stawili się 3 sierpnia na Cmentarzu Legionistów, aby uczestniczyć w uroczystościach rocznicowych. Całość obchodów podzielono na dwie części. Pierwsza, odprawiana na Cmentarzu, rozpoczęła się o godz. 15.45 wystawieniem warty honorowej. O godz. 16.00 Wójt Gminy Jastków Zbigniew Samoń powitał gości, wśród których byli między innymi pani Wiceprezydent Lublina Elżbieta Wnuk-Kołodziej – mieszkanka naszej Gminy, Krzysztof Urbaś – Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Lublinie, dr Andrzej Borys  w imieniu Wicewojewody Henryki Strojnowskiej, pani Zofia Wieczorek-Nowak – Prezes  Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków  Pułku Kielce Bukówka. 

Więcej…
 

Piotrawin kontra Piotrawin

Email Drukuj PDF

W pierwszą niedzielę sierpnia reprezentanci naszej gminy wspólnie z reprezentantami gminy Łaziska przystąpili do wspólnej rywalizacji. Festynowi sportowo-rekreacyjnemu, który został zorganizowany przez Klub Sportowy „Wodniak” z Piotrawina w gminie Łaziska  przyświecały dwie intencje. Po pierwsze pomoc tym, którzy ucierpieli w trakcie tegorocznej powodzi, po drugie zintegrować społeczności mieszkające w Piotrawinie w gminie Łaziska i w Piotrawinie w gminie Jastków.

Więcej…
 

Wyprawka dla uczniów

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków informuje o możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum na rok szkolny 2010/2011.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego , w tym specjalnego, jest udzielana również uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Więcej…
 

Trwa sezon inwestycyjny

Email Drukuj PDF

Trwa sezon inwestycyjny.
W chwili obecnej jesteśmy na etapie realizacji następujących zadań rozpoczętych w 2010r.:

1. Dostawa kruszywa w ilości 2000 Mg wraz z wbudowaniem
2. Remont drogi gminnej Nr 105999L (ul. Gwieździsta) Barak-Natalin
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 105993L w miejscowości Smugi oraz przebudowę skrzyżowań w
   miejscowościach Smugi, Marysin, Natalin
4. Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Herbaciana) w miejscowości Marysin
5. Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Natalin
6. Modernizacja drogi wraz z zabezpieczeniem dna wraz z odprowadzeniem wód z wąwozów lessowych w
    ciągu drogi dojazdowej relacji Tomaszowice-Moszenki
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 105995L w miejscowości Snopków wraz z remontem skrzyżowania z drogą
     wojewódzką Nr 809 oraz przebudowa drogi oznaczonej Nr 464 w miejscowości Ożarów
8. Remont dróg gminnych
9. Remont budynku świetlicy w Ługowie w celu adaptacji na Centrum Społeczno-Kulturalne
10. Przebudowa drogi gminnej Nr 105992L (działka Nr 247/2) w miejscowości Piotrawin II od km 0+003
     do km 0+588 z remontem włączenia do drogi powiatowej Nr 2213L
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 105982L w miejscowości Panieńszczyzna (działka Nr 522) i Jastków 
     (działka Nr 338) na odcinku od km 0+000 do km 0+991 oraz lokalnej KDL oznaczonej Nr 337 w
     miejscowości Jastków na odcinku od km 0+991 do 1+260
12. Remont drogi gminnej Nr 105982L Dąbrowica – Kolonia Płouszowice od km 0+075 do km 2+250
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 2211L w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Dąbrowica


Wykaz obejmuje inwestycje, których wykonawcy zostali wyłonieni w procedurze przetargowej. Powyższa lista jest otwarta, w miarę przygotowywania dokumentacji oraz możliwości finansowych, bedziemy jeszcze w tym roku realizowali kolejne odcinki dróg, chodniki oraz oświetlenie. Gmina realizuje także szerg pomniejszych zadań, które nie wymagają proceudry przetargowej, w tym m.in. budowy odcinków sieci wodociągowej, prace projektowe, geodezyjne, bieżące remonty itp.
 

Remonty dróg gminnych

Email Drukuj PDF

Tegoroczna ciężka zima spowodowała liczne uszkodzenia nawierzchni drogowych, a deszczowa wiosna w znacznym stopniu uniemożliwiała właściwe wykonywanie prac remotowych. Trwająca korzystna pogoda jest idealnym momentem do przeprowadzenia na szerszą skalę prac związanych z kompleksowymi remontami dróg gminnych. W związku z utrudnieniami w ruchu uprzejmie prosimy mieszkańców o ostrożną jazdę oraz stosowanie się do zaleceń wykonujących roboty. Zakres prac obejmuje: remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz likwidację przełomów dróg. Ze względu na duży zakres prac i możliwe perturbację związane z pogodą planujemy zakończenie remontów do dnia 31 lipca br.Więcej…
 

Szkolne Mistrzostwa Gminy Jastków w szachy

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie oraz LUKS Tempo Ożarów nie zapomnieli o młodych adeptach szachów. 9 czerwca br. w szkole podstawowej w Jastkowie odbyły się IV Szkolne Mistrzostwa Gminy Jastków o Puchar Wójta Gminy Jastków. Do rywalizacji  przystąpiło 41 zawodników z klas 0 – 3, oraz 40 zawodników z klas 4 – 6. To jeden z nielicznych turniejów gminnych do których wszystkie szkoły znajdujące się na terenie gminy wystawiają swoje reprezentacje. Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim. Zarówno w jednej jak i w drugiej kategorii wiekowej odbyło się 5 rund, a jedna partia trwała 15 minut. Wszystkich zwycięzców uhonorował pucharami p. Zbigniew Samoń Wójt Gminy Jastków.


Więcej…
 

Nowy wizerunek filii biblioteki w Tomaszowicach

Email Drukuj PDF

„Nowy wizerunek filii biblioteki gminnej w Tomaszowicach”  dzięki unijnemu dofinansowaniu z programu Leader.
Ogłoszono wyniki oceny  projektów złożonych w pierwszym naborze wniosków w 2010 roku. W dniu 25 maja Rada LGD „Kraina Wokół Lublina” wysoko oceniła  złożony w ramach „Małych Projektów” wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie p.t. „Spotkajmy się w bibliotece-Czytelnia Internetowa dla małych i dużych mieszkańców Tomaszowic i okolic”.

Więcej…
 

Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca "Dąbrowica"

Email Drukuj PDFWięcej…
 

Podziękowania dla mieszkańców

Email Drukuj PDF
Serdecznie dziękujemy społeczności naszej gminy za okazaną pomoc mieszkańcom zalanych terenów. Odpowiedź na nasz apel przeszedł najśmielsze oczekiwania. Tym gestem solidarności choć w małym stopniu możemy wspomóc powodzian. W dniu 2 czerwca dary zostały przewiozione dwoma samochadami dostawczymi do wsi Polanówka w gminie Wilków i zostały odebrane przez najbardziej potrzebujących.

 
Strona 42 z 48

 Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, poczta@jastkow.pl, tel: 081 502-04-25, fax: 081 502-01-44

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj191
mod_vvisit_counterWczoraj381
mod_vvisit_counterW tym tygodniu572
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8863
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu36787
mod_vvisit_counterRazem1486707

Osób online 3

Imieniny

Przedwczoraj: Daniela Dalidy
Wczoraj : Marii Magdaleny
Dzisiaj : Bogny Apolinarego
Jutro : Kingi Krystyny
Pojutrze : Walentyny Krzysztofa

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy