Gminny system odbioru odpadów komunalnych - obowiązuje od 1 lipca 2013r.

Noc Świętojańska nad Ciemięgą

Email Drukuj PDF
 

OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI

Email Drukuj PDF

OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI

KATEGORII MASTERS (CH, G II) i STRAŻAKÓW PSP

„II WYŚCIG LEGIONÓW”

w 100. rocznicę bitwy Legionów Polskich pod Jastkowem

Jastków 1 sierpnia 2015 roku

Zmieniony ( Piątek, 03 Lipiec 2015 14:09 )
 

Montaż instalacji solarnych i pieców na biomasę

Email Drukuj PDF

Informujemy, że wznowiony został montaż instalacji solarnych i pieców na biomasę w ramach projektu „EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW”. Generalny wykonawca robót to firma NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz ul. Michała Mięsowicza 2, 38-400 Krosno. Osobami koordynującymi prace po stronie firmy NOVUM są panowie Piotr Bolanowski tel. 601 615 529 (sprawy techniczne) oraz Lucjan Prugar tel. 669 310 503 (sprawy organizacyjne). Telefony są odbierane od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00. Uczestnicy projektu będą sukcesywnie informowani telefonicznie przez wykonawcę o terminie prowadzenia robót na posesji. Czas trwania montażu instalacji solarnej wynosi średnio 1 dzień zaś pieca 3-4 dni. Ze względu na wcześniejsze problemy z realizacją projektu, a co za tym idzie dużymi opóźnieniami prosimy mieszkańców o współpracę z wykonawcą. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 

Wyłączenie prądu 2 lipca 2015, 7:00 - 15:00

Email Drukuj PDF

„Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 lipca 2015r. w godzinach 7:00 - 15:00, z uwagi na konieczność wykonania prac remontowych na sieci, nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Panieńszczyzna”

Zmieniony ( Poniedziałek, 29 Czerwiec 2015 08:27 )
 

Najlepsi uczniowie Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie w roku szkolnym 2014/2015

Email Drukuj PDF
KLASY I
 1. Sidoruk Aleksandra–5,4 - klasa I a
 2. Sochal Katarzyna - 5,27- klasa I a
 3. Paszczyk Patryk –5,00- klasa I a
 4. Błotniak Mikołaj – 4,93- klasa I a
 5. Prażmo Natalia – 4,93- klasa I a
 6. Gwiazda Iwona – 4,87- klasa I c
 7. Wieleba Kacper –4,80- klasa I a
 8. Hołod Izabela - 4,80 - klasa I a
 9. Mańka Gabriela – 4,80- klasa I c
KLASY II
 1. Szymańska Magdalena – 5,36- klasa II d
 2. Pikul Małgorzata – 5,0- klasa II d
 3. Pietrak Kamil – 4,93 - klasa II a
 4. Lalak Julia – 4,93- klasa II d
 5. Wrona Sara - 4,86 - klasa II b
 6. Smolak Jacek – 4,77- klasa II c
 7. Drozd Daniel – 4,7- klasa II e
KLASY III
 1. Kuna Aleksandra - 5,61 – klasa III a - „Złota Absolwentka” i laureatka konkursu historycznego.
 2. Goral Aleksandra – 5,29 – klasa III a
 3. Wieleba Jakub – 5,28– klasa III a - laureat konkursu matematycznego
 4. Wszelaka Marta – 5,22 – klasa III a
 5. Sadurska Katarzyna – 5,17 – klasa III c
 6. Kozłowska Agnieszka –5,13– klasa III a
 7. Chruściel Agnieszka – 5,11– klasa III a
 8. Drozd Jagoda – 5,11– klasa III d
 9. Wójcik Małgorzata – 5,11– klasa III a
 10. Stolarska Karolina – 5,11– klasa III a
 11. Pisiewicz Paweł – 5,00– klasa III a
 12. Makowska Justyna – 4,94– klasa III a
 13. Michalak Arkadiusz – 4,94– klasa III b
 14. Dadej Gabriela – 4,94 – klasa III c
 15. Al.-Shawerdi Nadia – 4,82– klasa III d
 16. Jodłowski Karol – klasa III a - laureat konkursu historycznego.

Najlepsze klasy
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie
w roku szkolnym 2014/2015

I a – 4,49
III a – 4,47
II a – 3,86
III c – 3,46
III d – 3,44

Zmieniony ( Piątek, 26 Czerwiec 2015 13:52 )
 

Informacja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie dotycząca obowiązku rejestracji pozarolniczej działalności gospodarczej.

Email Drukuj PDF

Każdy rolnik świadczący w celach zarobkowych usługi kombajnowania lub inne usługi rolnicze na rzecz innych osób ma obowiązek zarejestrować działalność gospodarczą w Urzędzie Gminy i uiszczać z tego tytułu należne zobowiązania podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym.

Obowiązek zgłoszenia działalności gospodarczej dotyczy także wykonywania usług sezonowych.

Niedopełnienie powyższych obowiązków może skutkować sankcjami z kodeksu karnego skarbowego.

Zmieniony ( Piątek, 26 Czerwiec 2015 13:37 )
 

Akademia na 25 lecie Samorządu Gminy Jastków

Email Drukuj PDF

W tym roku przypada Jubileusz 25 - lecia samorządności w Polsce. Również Samorząd Gminy Jastków uczcił tę rocznicę uroczystą Akademią, która odbyła się 12 czerwca b.r.

Wśród zaproszonych gości, byli przedstawiciele Wojewody Lubelskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego, radni i sołtysi oraz osoby, które od początku samorządu aktywnie działały na rzecz społeczności lokalnej Gminy Jastków. Swoją osobą uroczystość uświetnili również Posłowie na Sejm RP Pan Jan Łopata oraz Pan Henryk Smolarz, którzy wręczyli najbardziej zasłużonym samorządowcom dyplomy uznania.

Głównym punktem akademii było wręczenie odznaczeń państwowych osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania samorządności na terenie gminy. w Imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczenia wręczył Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pan Jarosław Szymczyk.

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego odznaczenia oraz okolicznościowe dyplomy wręczył Kierownik Oddziału Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Pan Krzysztof Juściński.

Po oficjalnej części uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć wspaniałe występy Zespołu Pieśni i Tańca Dąbrowica a także Recital w wykonaniu artystów z Filharmonii Lubelskiej i Teatru Muzycznego.

Zmieniony ( Wtorek, 23 Czerwiec 2015 12:27 ) Więcej…
 

II Festyn Rodzinny "Jak się chce to Moszna"

Email Drukuj PDF

Zmieniony ( Poniedziałek, 22 Czerwiec 2015 13:51 )
 

Uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w roku 2015r.

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem Gminy Jastków do „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionym sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

Więcej…
 

Dodatkowy nabór wniosków na realizację nowych pokryć dachowych

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem Gminy Jastków do „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionym sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

Więcej…
 
Strona 20 z 48

 Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, poczta@jastkow.pl, tel: 081 502-04-25, fax: 081 502-01-44

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj20
mod_vvisit_counterWczoraj135
mod_vvisit_counterW tym tygodniu155
mod_vvisit_counterW tym miesiącu1205
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu4096
mod_vvisit_counterRazem1289292

Osób online 2

Imieniny

Przedwczoraj: Klaudii Kajetana
Wczoraj : Cypriana Dominika
Dzisiaj : Romana Ryszarda
Jutro : Bogdana Borysa
Pojutrze : Klary Lidii

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy