Gminny system odbioru odpadów komunalnych - obowiązuje od 1 lipca 2013r.

Dzień Patrona – Szkoła Podstawowa w Snopkowie

Email Drukuj PDF

3 grudnia w Szkole Podstawowej w Snopkowie odbył się Dzień Patrona. Był on pod wieloma względami wyjątkowy. Między innymi dlatego, że świętować razem z nami przybyło wielu gości.

Zmieniony ( Wtorek, 08 Grudzień 2015 12:49 ) Więcej…
 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF

Obsługa bankowa budżetu Gminy Jastków oraz jednostek organizacyjnych

Więcej…
 

Informacja dla organizacji pozarządowych – Kongres NGO

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do udziału w Konwencie NGO, realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [...] Po więcej informacji zapraszamy na http://rops.lubelskie.pl/2015/11/rekrutacja-na-konwent-ngo-organizowany-w-ramach-projektu-pn-ekonomia-spoleczna-drogowskaz-rozwoju-spolecznego/.

Zmieniony ( Środa, 02 Grudzień 2015 16:08 )
 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Lokalnego Gminnej Biblioteki Publicznej Jastków na lata 2015-2020

Email Drukuj PDF

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie zaprasza mieszkańców Gminy Jastków do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących Strategii Rozwoju GBP w Jastkowie na lata 2015-2020. Projekt przedstawia kierunki rozwoju biblioteki zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej i misją biblioteki.

Przedstawiony  Państwu projekt Strategii – jest panem, który biblioteka będzie realizować aby stać się nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury szanującym przeszłość i kreującym przyszłość.

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju GBP w Jastkowie na lata 2015-2020 – zebranie uwag, propozycji i opinii społeczności lokalnej na temat projektu.

Termin konsultacji:

Od listopada 2015 do 17 grudnia 2015 r.

Forma konsultacji:

Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów.

Formularz dostępny jest również w siedzibie GBP w Jastkowie Piotrawin 2a 21-002 Jastków i na stronie internetowej: www.biblioteka-jastkow.pl. Formularz proszę przesłać: w wersji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych uwag do projektu Strategii zostanie opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Jastków i GBP w Jastkowie.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Jastków.

Załączniki:

Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej

Ankieta skierowana do czytelników

Zmieniony ( Środa, 02 Grudzień 2015 15:42 )
 

Wiklina z papieru

Email Drukuj PDF
Zmieniony ( Czwartek, 03 Grudzień 2015 10:24 )
 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Jastków na lata 2015-2020

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków zaprasza mieszkańców Gminy Jastków do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Jastków na lata 2015-2020. Projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Jastków na lata 2015-2020 przedstawia kierunki rozwoju Gminy Jastków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sytuacją gospodarczą.

Projekt Strategii nie ogranicza się tylko do zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, ale proponuje kierunki, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej, wszystkich instytucji i środowisk działających na terenie Gminy.

Przedstawiony  Państwu projekt Strategii nie jest typowym planem, który w sposób szczegółowy określa zadania, jakie mają być wykonane w określonym terminie, lecz jedynie wskazuje możliwości i kierunki działań sprzyjających zrównoważonemu oraz długotrwałemu rozwojowi. Strategia ma na celu przede wszystkim pozyskanie środków z budżetu UE w nowej perspektywie finansowania 2014-2020, a także umożliwienie inwestorom prywatnym i organizacjom pozarządowym ubieganie się o dofinansowanie na swoją działalność lub rozwój.

Przygotowany projekt Strategii uwzględnia możliwości współfinansowania zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych ze środków zewnętrznych zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Jastków na lata 2015-2020 – zebranie uwag, propozycji i opinii społeczności lokalnej na temat projektu.

Termin konsultacji:

Od 24 listopada 2015 do 14 grudnia 2015 r.

Forma konsultacji:

Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów.

Formularz dostępny jest również w Sekretariacie Urzędu Gminy Jastków ul. Chmielowa 3, Panieńszczyzna 21-002 Jastków i na stronie internetowej: www.jastkow.pl.

Formularz proszę przesłać: w wersji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych uwag do projektu aktualizacji Strategii zostanie opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Jastków www.jastkow.pl.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Jastków

Załączniki:

  • projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Jastków na lata 2015-2020
  • formularz zgłaszania uwag

Pliki do pobrania:

Ankieta konsultacyjna
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Jastków na lata 2015-2020


Zmieniony ( Środa, 25 Listopad 2015 01:04 )
 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jastków

Email Drukuj PDF

Jastków, dn. 23.11.2015r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jastków

o przystąpieniu do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jastków na lata 2016-2020

Stosownie do Art.17.1 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777)

zawiadamiam,

że z dniem 23 października 2015r. zaczęła obowiązywać Uchwała Rady Gminy Jastków Nr XIII/74/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jastków na lata 2016 – 2020.”

Teresa Kot
(-)
Wójt Gminy Jastków

Zmieniony ( Środa, 25 Listopad 2015 01:03 )
 

„Eko-Energia w gminie Konopnica i Jastków”

Email Drukuj PDF

W dniu 20 listopada 2015 roku w Hotelu Korona w Zemborzycach Tereszyńskich odbyła się zorganizowana przez lidera projektu – Gminę Konopnica, uroczysta Konferencja pt. „Eko-Energia w gminie Konopnica i Jastków”, która podsumowywała projekt, którego celem jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Konopnica i Jastków. Dodatkowym powodem realizacji przedsięwzięcia jest wypełnienie założeń polityki energetycznej gmin pozostającej w zgodzie z zapisami wspólnotowych, krajowych oraz lokalnych dokumentów strategicznych, mających m.in. na celu popularyzację idei i działań zmierzających do wykorzystywania energii odnawialnej oraz dywersyfikację źródeł energii dzięki wykorzystaniu OZE.


Realizując projekt na terenie Gminy Jastków zamontowano 300 zestawów kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej w budynkach prywatnych oraz 50 kotłów centralnego ogrzewania spalających biomasę.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Zmieniony ( Środa, 25 Listopad 2015 00:05 )
 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Email Drukuj PDF

Zmieniony ( Środa, 18 Listopad 2015 22:27 )
 

Zaproszenie na II Kongres Sołtysów do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Email Drukuj PDF

 
Strona 10 z 48

 Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, poczta@jastkow.pl, tel: 081 502-04-25, fax: 081 502-01-44

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj32
mod_vvisit_counterWczoraj201
mod_vvisit_counterW tym tygodniu614
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8905
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu36787
mod_vvisit_counterRazem1486749

Osób online 6

Imieniny

Przedwczoraj: Marii Magdaleny
Wczoraj : Bogny Apolinarego
Dzisiaj : Kingi Krystyny
Jutro : Walentyny Krzysztofa
Pojutrze : Anny Miroslawy

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy