"Edukacja dla Demokracji"

Czwartek, 17 Wrzesień 2015 15:25 Małgorzata Langiewicz
Drukuj

Fundacja "Edukacja dla Demokracji" zaprasza do składania wniosków w konkursie grantowym programu RITA - Przemiany w regionie. Wnioski na konkurs mogą być składane do 15 października do godz. 16. Dofinansowanie mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe na wspólne projekty z partnerami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół i może ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z ww. krajów.

Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł.

Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie poprzez generator wniosków FED dostępny na stronie http://formularze.fed.org.pl/.

Szczegółowe informacje o zasadach konkursu dostępne są w regulaminie oraz na stronie programu RITA.