Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Czwartek, 17 Wrzesień 2015 15:23 Małgorzata Langiewicz
Drukuj

Gmina Jastków w bieżącym roku korzysta ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem szkolenia pracowników Urzędu Gminy jest podniesienie kwalifikacji osób pracujących w naszej instytucji oraz dopasowanie ich kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki i przepisów prawnych. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję instytucji jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 15% kosztów, zaś 85% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W tym roku z KFS zostanie przeszkolonych 43 pracowników Urzędu Gminy w Jastkowie z następujących tematów:

  1. „Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego – poziom średniozaawansowany”
  2. „Wdrożenie systemu kontroli zarządczej”
  3. „Ochrona danych osobowych”
  4. „Obsługa klienta w administracji publicznej- profesjonalne warsztaty i ćwiczenia radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach występujących w praktyce urzędniczej”