Odnośniki do stron WWW, na których są ogłaszane konkursy.

Piątek, 26 Czerwiec 2015 14:56 Małgorzata Langiewicz
Drukuj

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w rozwoju europejskiej gospodarki, są głównym źródłem zatrudnienia oraz mają zasadniczy wpływ na rozwój europejskiej konkurencyjności i innowacyjności. MŚP stanowią 99,8 % wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Z badań przeprowadzanych w Polsce nad małymi i średnimi przedsiębiorstwami wynika, iż liczba udzielanych im kredytów w sposób znaczący spadła w porównaniu z danymi sprzed kryzysu. Okazuje się, iż przyczyną takiej sytuacji jest nie tylko zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów przez banki, ale przede wszystkim niechęć MŚP do zaciągania kredytów w obecnej, niepewnej sytuacji gospodarczej. Unia Europejska posiada szeroki wachlarz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednakże wiedza na temat możliwości finansowania MŚP jest fragmentaryczna i ograniczona.

W tej zakładce znajdziecie Państwo informacje na temat aktualnych konkursów dla małych i srednich firm, które pozwolą na sfinansowanie Państwa działalności np. rozbudowy firmy, wprowadzenie nowych technologii, zwiększenie zatrudnienia, eksport towarów i usług.

Poniżej znajdują sie linki do stron, na których są ogłaszane konkursy.