Sprawozdanie z obchodów 100 rocznicy Bitwy pod Jastkowem

Niedziela, 16 Sierpień 2015 23:44 Marcin Abramek
Drukuj

Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia fotorelacji dokumentującej uroczystości, które odbyły się 1 – 3 sierpnia w ramach Uroczystości 100. rocznicy Bitwy pod Jastkowem.

Spotkanie z Lubelską Grupą Weterańską „PARTYZANT”.

1 sierpnia odbyło się niecodzienne spotkanie. Cmentarz Legionistów był jednym z przystanków na trasie rajdu zabytkowych motocykli z okazji 100. rocznicy Legionów Polskich na Lubelszczyźnie organizowanego przez Stowarzyszenie Lubelską Grupę Weterańską „PARTYZANT”. Trasa rajdu przebiegała dokładnie po drogach, którymi przemierzali Legioniści w roku 1915. W dalszej kolejności grupa zmierzała w kierunku Lubartowa przez Kozłówkę a następnie w kierunku Ostrowa Lubelskiego. Stowarzyszenie liczy obecnie 40 członków, których łączy wspólna pasja do zabytkowych motocykli oraz zamiłowanie do kultywowania pamięci historycznej.


Ogólnopolski wyścig kolarski „W Hołdzie Legionistom”

1 sierpnia odbył się Ogólnopolski wyścig Kolarski „W Hołdzie Legionistom”, którego organizatorem było Lubelskie Stowarzyszenie Cyklistów reprezentowane przez Pana Janusza Gulę, zaś Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Jastków. Do sportowej rywalizacji stanęło kilkudziesięciu zawodowych kolarzy. Na linii startu ustawili się reprezentanci rodzimych klubów oraz kluby z Ukrainy. Kolarze ścigali się na zróżnicowanym dystansie uzależnionym od wieku i płci uczestników.


„Ognisko Żołnierskie, Gawęda Historyczna”

2 sierpnia na terenie Zabytkowego Zespołu Parkowo – Pałacowego w Panieńszczyźnie mieszkańcy gminy, przedstawiciele samorządu oraz organizacji harcerskich licznie zebrali się by oddać hołd poległym Legionistom w Bitwie pod Jastkowem . Ognisko rozpalone przez Harcerzy było miejscem, wielopokoleniowego spotkania. Uczestnicy imprezy śpiewali pieśni legionowe, żołnierskie i patriotyczne przy akompaniamencie klubu Ornak pod przewodnictwem Pana Jerzego Sadawy a także wysłuchiwali gawędy żołnierskiej przygotowanej przez Pana Marcina Hetmana. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję wspólnie pośpiewać pieśni patriotyczne, a także skosztować pysznej żołnierskiej grochówki i kiełbaski z grilla.


Główne Obchody 100- lecia Bitwy pod Jastkowem 3 sierpnia

3 sierpnia odbyły się Główne Obchody 100- lecia Bitwy pod Jastkowem, które poprzedził „13 Marsz Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego Lublin – Jastków 2015” . Spod Pomnika Józefa Piłsudskiego w Lublinie uczestnicy marszu wyruszyli w trasę, którą pokonali w 1915 roku żołnierze Legionów Polskich. Po południu licznie zgromadzeni goście na cmentarzu oddali hołd poległym żołnierzom. Po Uroczystej Polowej Mszy Świętej odprawionej przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, wysłuchaniu Apelu Poległych oraz złożeniu wieńców pod Pomnikiem Legionistów miało miejsce wręczenie Medalu Pro Patria przez płk Mirosława Demeniuka, który w imieniu Pana Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego odznaczył Zdzisława Łozińskiego – Prezesa Oddziału Lubelskiego „Szarych Szeregów”. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP zostały odznaczone Sztandary Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, Gimnazjum im. J. Piłsudskiego oraz Związku Piłsudczyków - Oddział. Lublin przez Pana Lecha Marczaka Prezesa Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy RP oraz Pana Zbigniewa Kiełba. Po ceremonii na cmentarzu wszyscy przeszli pod budynek Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, gdzie została odsłonięta Pamiątkowa Tablica ufundowana przez władze oraz społeczność Gminy Jastków. W drugiej części odbyły się okolicznościowe przemówienia przedstawicieli władz i organizacji wojskowych, kombatanckich i społecznych. Po części oficjalnej zgromadzeni mogli obejrzeć koncert patriotyczny w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie oraz występy Zespołu Pieśni i Tańca w Dąbrowicy.

Obchody 100. rocznicy Bitwy pod Jastkowem zostały objęte Honorowym Patronatem Ministra Obrony Narodowej, Wojewody Lubelskiego, Kuratora Oświaty Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Starosty Lubelskiego. Patronat Medialny nad uroczystością sprawuje TVP Lublin, Radio Lublin oraz Dziennik Wschodni.