Współpraca z Związkiem Oficerów rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

Sobota, 06 Czerwiec 2015 15:35 Marcin Abramek
Drukuj

Dnia 20 maja 2015 roku w Urzędzie Gminy Jastków zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Pana płk rez. Alfreda Kabatę i Panią Teresą Kot Wójtem Gminy Jastków. Strony zobowiązały się do prowadzenia wspólnych działań w celu ochrony miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Jastków, popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia wartości patriotycznych oraz podejmowania działań mających na celu pozyskanie akceptacji społecznej dla polityki obronności państwa. Zarząd Oficerów rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązał się prowadzenia działań edukacyjno – wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży oraz zachęcania jej do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej. Będą wspierane szkolne programy edukacyjne szerzące wiedzę historyczną. Młodzież szkolna będzie również zapraszana na „dni otwarte koszar”, i inne przedsięwzięcia organizowane przez jednostki wojskowe współpracujące ze Związkiem.

W świetle obchodów 100 - lecia Bitwy pod Jastkowem, podpisane porozumienie ma duże znaczenie. Młodzież będzie miała możliwość zapoznania się ze służba wojskową i jej zaletami, a włączenie lokalnej społeczności przyczyni się do pogłębienia patriotycznych postaw, które są tak ważne w obecnych czasach.

Marcin Abramek