Wójt Gminy Jastków ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej

Piątek, 13 Marzec 2015 14:48 Andrzej Krak
Drukuj

Wójt Gminy Jastków ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2015 na terenie gminy Jastków w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej, turystyki, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zmieniony ( Piątek, 13 Marzec 2015 14:54 )