Ogłoszenie Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Wtorek, 22 Marzec 2016 09:21 Sylwia Gospodarek
Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji na nowej stronie internetowej

Zmieniony ( Wtorek, 22 Marzec 2016 09:23 )