Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Jastków z dnia 28 stycznia 2016 r.

Poniedziałek, 01 Luty 2016 13:32 Sylwia Gospodarek
Drukuj

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Jastków z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w roku 2016 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.