Wójt Gminy Jastków ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej

Wtorek, 19 Styczeń 2016 15:22 Sylwia Gospodarek
Drukuj

Wójt Gminy Jastków ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2016 na terenie gminy Jastków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.