Zestawienie zadań zrealizowanych na podstawie uchwały nr III/7/2014 Rady Gminy Jastków

Poniedziałek, 28 Grudzień 2015 15:43 Sylwia Gospodarek
Drukuj

Zestawienie zadań zrealizowanych na podstawie uchwały nr III/7/2014 Rady Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Jastków w 2015 roku.