Informacja z przebiegu konsultacji społecznych

Środa, 09 Grudzień 2015 18:03 Sylwia Gospodarek
Drukuj

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.