Obchody 95. rocznicy Bitwy pod Jastkowem. Promocja książki „Dzieje Jastkowa i okolic. Od zarania do 1939 roku”

Wtorek, 17 Sierpień 2010 13:56 Administrator
Drukuj

Władze gminy, mieszkańcy Jastkowa i goście, jak co roku, stawili się 3 sierpnia na Cmentarzu Legionistów, aby uczestniczyć w uroczystościach rocznicowych. Całość obchodów podzielono na dwie części. Pierwsza, odprawiana na Cmentarzu, rozpoczęła się o godz. 15.45 wystawieniem warty honorowej. O godz. 16.00 Wójt Gminy Jastków Zbigniew Samoń powitał gości, wśród których byli między innymi pani Wiceprezydent Lublina Elżbieta Wnuk-Kołodziej – mieszkanka naszej Gminy, Krzysztof Urbaś – Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Lublinie, dr Andrzej Borys  w imieniu Wicewojewody Henryki Strojnowskiej, pani Zofia Wieczorek-Nowak – Prezes  Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków  Pułku Kielce Bukówka. 

Mszę świętą polową odprawili księża: Paweł Kuzioła, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Jaskowie, ks. mjr Tadeusz Gryglicki, ks. Jerzy Poręba  – proboszcz parafii Dąbrowica oraz ks. Andrzej Sternik. Po Apelu Poległych i oddaniu Salwy Honorowej przemawiali zaproszeni goście. Zarówno gospodarz gminy, jak i goście, podkreślali patriotyzm czwartaków, którzy oddali swe życie za Ojczyznę. Mówili także o tym, jak ważne dla nas dzisiaj są podobne przykłady poświęcenia i honoru, dlaczego powinniśmy kultywować pamięć o legionistach poległych pod Jastkowem i jakie znaczenie ma pamięć o nich dla młodego pokolenia współczesnych Polaków. Pani Prezes Zofia Wieczorek-Nowak – w imieniu  Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków Pułku Kielce „Bukówka” odznaczyła Wójta Jastkowa „Pamiątkową Odznaką 200-lecia 4 Pułku Piechoty”. Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jastkowie, jako szkoła opiekująca się Cmentarzem i kultywująca tradycje legionowe została wyróżniona szczególnym darem – szablą, złożoną na ręce pani dyrektor Krystyny Zniszczyńskiej przez Związek Piłsudczyków z Lublina. Na zakończenie części pierwszej wieńce pod pomnikiem złożyli przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń obecnych na uroczystości, tj. w imieniu Gminy Jastków - Wójt Zbigniew Samoń i Przewodniczący Rady  Witold Nakonieczny.

Druga część obchodów została przygotowana w siedzibie szkoły i składała się z dwóch ważnych punktów: montażu słowno-muzycznego, przygotowanego przez młodzież gimnazjum oraz promocji książki pt. „Dzieje Jastkowa i okolic. Od zarania do 1939 roku”.  Na występ młodzieży złożyły się fragmenty poezji oraz przepięknie wykonane pieśni legionowe, ilustrowane prezentacją. Gimnazjaliści zaprezentowali swój program na tle wyjątkowej dekoracji, dzięki której udało się organizatorom stworzyć odpowiedni nastrój w szkolnej sali gimnastycznej. O pomyśle i okolicznościach powstania monografii Jastkowa mówiła z-ca wójta gminy, pani Beata Woroszyło oraz jej autor, politolog i historyk, Leszek Zugaj. Zbieranie materiałów do tej publikacji trwało około roku, a skróty poszczególnych części przed wydaniem, zamieszczała w odcinkach „Gazeta Jastkowska”.„Dzieje Jastkowa i Okolic” to publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Wszyscy uczestniczący w  drugiej części uroczystości otrzymali książkę, a cierpliwsi zadbali o dedykację autora. Pan Leszek Zugaj przygotował egzemplarze ze specjalną dedykacją dla pracowników urzędu gminy współpracujących z nim w trakcie pisania monografii oraz dla autorów zdjęć zamieszczonych na końcu książki. Podziękował także prof. Janowi Konefałowi za cenne uwagi podczas pracy nad książką.