Piotrawin kontra Piotrawin

Wtorek, 10 Sierpień 2010 15:11 Administrator
Drukuj

W pierwszą niedzielę sierpnia reprezentanci naszej gminy wspólnie z reprezentantami gminy Łaziska przystąpili do wspólnej rywalizacji. Festynowi sportowo-rekreacyjnemu, który został zorganizowany przez Klub Sportowy „Wodniak” z Piotrawina w gminie Łaziska  przyświecały dwie intencje. Po pierwsze pomoc tym, którzy ucierpieli w trakcie tegorocznej powodzi, po drugie zintegrować społeczności mieszkające w Piotrawinie w gminie Łaziska i w Piotrawinie w gminie Jastków.

Przy głośnym dopingu miejscowej ludności do rywalizacji przystąpiła reprezentacja młodzieżowa straży pożarnej, przedstawiciele władz gminnych(wójtowie, radni, sołtysi) i inni mieszkańcy obu miejscowości. Wśród wielu konkurencji najbardziej widowiskowe okazały się strzały z wiatrówki do celu, paint ball oraz mecz piłki nożnej. Po ukończeniu 10 ostatniej konkurencji okazało się, że wspólna rywalizacja zakończyła się remisem.
Imprezę wspierały występy Zespołu Śpiewaczego „Powiśle” z Łazisk,  pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrawina oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrowica”.