Trwa sezon inwestycyjny

Czwartek, 08 Lipiec 2010 10:58 Administrator
Drukuj

Trwa sezon inwestycyjny.
W chwili obecnej jesteśmy na etapie realizacji następujących zadań rozpoczętych w 2010r.:

1. Dostawa kruszywa w ilości 2000 Mg wraz z wbudowaniem
2. Remont drogi gminnej Nr 105999L (ul. Gwieździsta) Barak-Natalin
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 105993L w miejscowości Smugi oraz przebudowę skrzyżowań w
   miejscowościach Smugi, Marysin, Natalin
4. Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Herbaciana) w miejscowości Marysin
5. Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Natalin
6. Modernizacja drogi wraz z zabezpieczeniem dna wraz z odprowadzeniem wód z wąwozów lessowych w
    ciągu drogi dojazdowej relacji Tomaszowice-Moszenki
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 105995L w miejscowości Snopków wraz z remontem skrzyżowania z drogą
     wojewódzką Nr 809 oraz przebudowa drogi oznaczonej Nr 464 w miejscowości Ożarów
8. Remont dróg gminnych
9. Remont budynku świetlicy w Ługowie w celu adaptacji na Centrum Społeczno-Kulturalne
10. Przebudowa drogi gminnej Nr 105992L (działka Nr 247/2) w miejscowości Piotrawin II od km 0+003
     do km 0+588 z remontem włączenia do drogi powiatowej Nr 2213L
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 105982L w miejscowości Panieńszczyzna (działka Nr 522) i Jastków 
     (działka Nr 338) na odcinku od km 0+000 do km 0+991 oraz lokalnej KDL oznaczonej Nr 337 w
     miejscowości Jastków na odcinku od km 0+991 do 1+260
12. Remont drogi gminnej Nr 105982L Dąbrowica – Kolonia Płouszowice od km 0+075 do km 2+250
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 2211L w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Dąbrowica


Wykaz obejmuje inwestycje, których wykonawcy zostali wyłonieni w procedurze przetargowej. Powyższa lista jest otwarta, w miarę przygotowywania dokumentacji oraz możliwości finansowych, bedziemy jeszcze w tym roku realizowali kolejne odcinki dróg, chodniki oraz oświetlenie. Gmina realizuje także szerg pomniejszych zadań, które nie wymagają proceudry przetargowej, w tym m.in. budowy odcinków sieci wodociągowej, prace projektowe, geodezyjne, bieżące remonty itp.