Nowy wizerunek filii biblioteki w Tomaszowicach

Wtorek, 15 Czerwiec 2010 14:08 Administrator
Drukuj

„Nowy wizerunek filii biblioteki gminnej w Tomaszowicach”  dzięki unijnemu dofinansowaniu z programu Leader.
Ogłoszono wyniki oceny  projektów złożonych w pierwszym naborze wniosków w 2010 roku. W dniu 25 maja Rada LGD „Kraina Wokół Lublina” wysoko oceniła  złożony w ramach „Małych Projektów” wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie p.t. „Spotkajmy się w bibliotece-Czytelnia Internetowa dla małych i dużych mieszkańców Tomaszowic i okolic”.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tomaszowicach istnieje od 1955 roku. Biblioteka obsługuje czytelników z kilku miejscowości: Tomaszowice, Kol. Płouszowice, Sieprawice, Sieprawki, Moszenki, Moszna, Miłocin.
Zbiory biblioteki to około 11000 woluminów. Biblioteka obsługuje rocznie około 550 czytelników.  Z inicjatywy Urzędu Gminy Jastków powstaje nowy  budynek szkoły, w którym przewidziano miejsce na nową siedzibę filii bibliotecznej. 
Biblioteka znajdująca się w centrum miejscowości, nowocześnie wyposażona, stanie się  centrum kulturalnym wsi Tomaszowice i okolic.  Zorganizowana zostanie czytelnia internetowa z bezpłatnym dostępem do internetu i katalogu elektronicznego bibliotek, który będzie tworzony na bazie programu bibliotecznego Biblioteki Narodowej MAK.  W czytelni internetowej zorganizowane zostanie szkolenie z obsługi komputera dla dorosłych mieszkańców. Zaplanowano także przygotowanie wystawy fotograficznej i prezentacji multimedialnej „Tomaszowice wczoraj i dziś”. Projekt zakłada także spotkanie autorskie z pisarzem Zbigniewem Dmitrocą   i jego  walizkowym teatrzykiem – "Teatrzyk jak się patrzy oraz wiele innych, atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych.

W związku z realizacją w/w programu prosimy mieszkańców gminy Jastków o zdjęcia, pamiątki rodzinne  związane z miejscowością Tomaszowice. Będą one służyły do przygotowania wystawy „Tomaszowice wczoraj i dziś”. Zdjęcia można dostarczyć do bibliotek  publicznych gminy. Zostaną one oczywiście zwrócone. Liczymy na pomoc mieszkańców naszej gminy!