Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, LDI.III.6620.32.2015.AK.7

Poniedziałek, 22 Luty 2016 14:05 Urszula Sadurska
Drukuj

Na podstawie art. 9q ust. 2 i 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Zmieniony ( Poniedziałek, 22 Luty 2016 14:09 )