Montaż pieców na biomasę na terenie Gminy Jastków

Wtorek, 16 Luty 2016 10:21 Małgorzata Langiewicz
Drukuj

Gmina Jastków informuje, że wg wytycznych Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wymaga, aby gminy aplikujące o środki unijne przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu dołączyły także dokumentację techniczną podłączenia pieców na biomasę we wskazanym przez mieszkańca budynku. W związku z powyższym mieszkaniec dobrowolnie zobowiązuje się do pokrycia kosztów wykonania audytu dotyczącego możliwości podłączenia pieca na biomasę przez projektanta/ firmę wybraną w postępowaniu przez Gminę Jastków.

Koszt wykonania audytu dotyczącego możliwości podłączenia pieca na biomasę w danej lokalizacji wynosi 123,00 PLN brutto. Koszt ten będzie traktowany jako wydatek kwalifikowany w trakcie realizacji projektu i o tę kwotę będzie pomniejszony wkład własny mieszkańca.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania na realizację projektu koszt wykonania audytu nie będzie podlegał zwrotowi. W przypadku stwierdzenia możliwości wykonania montażu pieca na biomasę we wskazanej lokalizacji, następnym etapem będzie wykonanie projektu technicznego. Informacje na temat sposobu wykonania projektu technicznego dla pieca na biomasę będą zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Jastków po przeprowadzeniu audytu.

Audyt zostanie wykonany tylko dla tych lokalizacji, których właściciele dokonają stosownych wpłat na niżej podany rachunek bankowy Gminy Jastków. Numer rachunku: 14 1240 5497 1111 0010 6615 3260

Termin dokonywania wpłat do 15 marca 2016 roku.

W przypadku rezygnacji właściciela posesji z udziału w projekcie już po wykonaniu audytu wcześniej wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.