Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Jastków

Piątek, 12 Luty 2016 13:03 Małgorzata Langiewicz
Drukuj

Gmina Jastków informuje, że wg wytycznych Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wymaga, aby gminy aplikujące o środki unijne przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu dołączyły także dokumentację techniczną podłączenia instalacji fotowoltaicznej na wskazanym przez mieszkańca budynku. W związku z powyższym mieszkaniec dobrowolnie zobowiązuje się do pokrycia kosztów wykonania projektu instalacji fotowoltaicznej przez projektanta/ firmę wybraną w postępowaniu przez Gminę Jastków.

Koszt wykonania projektu instalacji fotowoltaicznej wynosi 500,00 PLN netto (615 PLN brutto). Koszt ten będzie traktowany jako wydatek kwalifikowany w trakcie realizacji projektu i o tę kwotę będzie pomniejszony wkład własny mieszkańca.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania na realizację projektu koszt wykonania projektu nie będzie podlegał zwrotowi. Przygotowany projekt będzie stanowił własność mieszkańca.

W przypadku stwierdzenia braku możliwości wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej, wykonanie projektu technicznego staje się bezcelowe. W związku z tym mieszkaniec poniesie jedynie koszt związany z przeprowadzeniem oględzin i wydania stosownej opinii dotyczącej podjętej decyzji. Koszt takiego postępowania wynosi 100,00 PLN netto (123 PLN brutto). W ww. przypadku pozostała część wpłaty, tj. 400,00 PLN netto podlegać będzie zwrotowi na rachunek bankowy podany przez mieszkańca.

Dokumentacja zostanie wykonana tylko dla tych lokalizacji, których właściciele dokonają stosownych wpłat na niżej podany rachunek bankowy Gminy Jastków. Numer rachunku: 14 1240 5497 1111 0010 6615 3260

Termin dokonywania wpłat do 15 marca 2016 roku.

W przypadku rezygnacji właściciela posesji z udziału w projekcie już po wykonaniu dokumentacji projektowej wcześniej wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Zmieniony ( Środa, 17 Luty 2016 13:51 )