Bezpłatne porady psychologiczne i prawne

Czwartek, 11 Luty 2016 15:07 Barbara Czubak
Drukuj

Informujemy, że od lutego przez dwa dni w miesiącu, będą prowadzone w Gminie Jastków bezpłatne porady psychologiczne i prawne dla osób korzystających z systemu pomocy społecznej, osób znajdujących się w kryzysie, ofiar i sprawców przemocy oraz osób uzależnionych i współuzależnionych.

Poradnictwo będzie prowadzone przez Stowarzyszenie Rysa z Lublina na zlecenie Powiatu Lubelskiego.

Najbliższe dyżury specjalistów w dniach 12 i 19 lutego w godzinach od 12.30 do 14.00 w sali katechetycznej parafii Jastków.