ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Piątek, 29 Styczeń 2016 07:05 Katarzyna Juszczak
Drukuj

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. wykonawcą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z terenu Gminy Jastków będzie firma:

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.
Ul. Komunalmna 3, 24-100 Puławy
Tel.: (+48) 693 000 350, 693 000 789
Tel.: 81/ 886 55 02

Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca powinien w najbliższym czasie dostarczyć poniższy harmonogram odbioru odpadów do mieszkańców.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY W I PÓŁROCZU 2016 R. W GMINIE JASTKÓW

  I II III IV V VI
Panieńszczyzna, Jastków, Józefów – Pociecha, Piotrawin 21 29 31 29 30 30
Marysin, Natalin, Smugi, Snopków 25 29 29 25 30 27
Tomaszowice, Tomaszowice kol., Płouszowice, Płouszowice kol., Barak, Dąbrowica, Dębówka 27 24 23 27 31 22
Moszna, Moszna-kol., Miłocin 11 4 3 11 5 2
Łuków, Ożarów, Wysokie, Moszenki, Sieprawki, Sieprawice, Sługocin 28 22 21 29 23 20

Prosimy o wystawienie pojemników i odpadów zbieranych w sposób selektywny do godz. 7:00

Odpady wystawiane do odbioru sprzed posesji segregujemy z podziałem na:

 1. ODPADY ZMIESZANE
 2. PAPIER - do worka wrzucamy: tekturę, karton, opakowania papierowe, gazety, zeszyty. NIE WRZUCAMY: tłustego, zanieczyszczonego papieru, tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianu budowlanego, odpadów higienicznych, pudełek z zawartością

 3. TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – do worka wrzucamy: zgniecione butelko plastikowe po napojach (np. PET), kosmetykach i środkach czystości, opróżnione plastikowe opakowania po żywności (np. serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folie i torebki z tworzyw sztucznych, styropian opakowaniowy, tetra-paki po mleku i napojach, puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny (np. kapsle, nakrętki), płyty CD. NIE WRZUCAMY: butelek i opakowań po olejach spożywczych silnikowych, smarach, opakowań po lekach i środkach chemicznych, tworzyw piankowych, styropianu budowlanego, gumy, zabawek, puszek po farbach i lakierach, baterii, aerozoli, sprzętu AGD.
 4. SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE – do worka wrzucamy: butelki, słoiki szklane po napojach i żywności bez nakrętkach i kapsli, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach NIE WRZUCAMY: porcelany i ceramiki, szkła stołowego, naczyń typu arco, krzyształów i świetlówek, żarówek, lamp neonowych, reflektorów fluorescencyjnych oraz rtęciowych, fajansu, szkła samochodowego (szyby, reflektory), szkła żaroodpornego, okularowego, szkła budowlanego, szyb okiennych, szkła zbrojonego, doniczek, luster, ekranów, lamp telewizyjnych, zniczy.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie ulegnie zmianie:

 1. Odpady zbierane w sposób selektywny:
  • 10 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
  • 15 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
  • 20 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby;
  • 25 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby;
  • 30 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 5 osób;
  • 35 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób;
 2. Odpady zbierane w sposób nieselektywny:
  • 20 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
  • 30 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
  • 40 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby;
  • 50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby;
  • 60 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 5 osób;
  • 70 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób;

Wszelkich informacji i wyjaśnień w powyższym zakresie udzielą pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Obsługi Ludności Urzędu Gminy Jastków tel. 81/50-22-907 lub 81/50-20-139.

Zmieniony ( Piątek, 29 Styczeń 2016 11:13 )