Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi ...

Środa, 04 Listopad 2015 00:06 Anna Uhruska
Drukuj

Wójt Gminy Jastków przypomina że w dniach 2-27 listopada 2015 roku przyjmowane będą wnioski na usuwanie azbestu

Urząd Gminy Jastków informuje, że od dnia 2 listopada 2015 do dnia 27 listopada 2015 roku prowadzony będzie nabór wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków – pokój nr 3, tel. 81 50 22 909 oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

Zmieniony ( Środa, 04 Listopad 2015 00:09 )