Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Jastkowie

Środa, 26 Listopad 2014 19:53 Administrator
Drukuj
W dniu 19.09.2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Jastków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Jastkowie”. Planowany koszt zadania wynosi 5000 zł, przyznana dotacja – 2000 zł, udział własny – 3000 zł. Okres realizacji: 01.10 – 30.11.2014 r. Celem realizacji zadania jest podniesienie świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa oraz budowanie spójnej wizji najbliższego otoczenia młodego człowieka, zainteresowanie jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
Projekt ekologiczny „Czysto i zielono wokół nas” skierowany jest do uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Przewiduje różnorodne formy działań ekologicznych. Zamierzone cele realizowane są poprzez jak najczęstszy kontakt dziecka z przyrodą. Ważnym elementem projektu są zajęcia terenowe, doświadczenia, spacery ekologiczne i wycieczki. W trakcie realizacji projektu uczniowie mogą zachwycać się pięknem przyrody i podejmować działania na rzecz jej ochrony.
Projekt realizowany jest przez szkołę podstawową, a także istniejące przy szkole oddziały przedszkolne.