Montaż paneli fotowoltaicznych – dodatkowe informacje

Piątek, 22 Styczeń 2016 08:55 Tomasz Choma
Drukuj

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi instalacji paneli fotowoltaicznych przedstawiamy zarys uwarunkowań, które należy spełnić chcąc przystąpić do projektu.

Wnioskodawcami muszą być osoby zameldowane w Gminie Jastków
Osoby korzystające z pomocy publicznej będą musiały dostarczyć zaświadczenie z instytucji, która jej udzieliła
Osoby chcące uczestniczyć w projekcie będą musiały podpisać umowę na montaż paneli na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie
Montaż paneli tylko na dachach budynków mieszkalnych
Montaż możliwy jest w głównej mierze na połaciach dachowych skierowanych na stronę południową (wariant najbardziej korzystny), południowo-wschodnią lub południowo-zachodnią
Na dachach pokrytych eternitem nie ma możliwości montażu, chyba że Inwestor zadeklaruje wymianę pokrycia dachowego przed planowanym montażem paneli . Dopuszcza się także, jeśli pozwolą na to aspekty techniczne i terenowe, montowanie paneli na konstrukcjach wsporczych zlokalizowanych na gruncie.
Istnieje możliwość złożenia wniosku o montaż paneli dla budynku będącego w trakcie budowy, jeśli w czasie realizacji projektu wszystkie roboty zostaną zakończone i zgłoszone do Nadzoru Budowlanego
Brak możliwości montażu paneli na budynkach gospodarczych, inwentarskich itp. w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne
Wytwarzana energia może być wykorzystywana jedynie na potrzeby budynku mieszkalnego. W przypadku jednego licznika w gospodarstwie rolnym, konieczny będzie montaż podlicznika dla instalacji elektrycznej dla samej części mieszkalnej
Nadwyżka energii nie może być odsprzedawana do Zakłady Energetycznego
Szacunkowa, średnia (dla instalowanej mocy 3kW) powierzchnia dachu potrzebna do montażu paneli wynosi ok 20m2. Przy określaniu „wolnej” powierzchni należy zwrócić uwagę na takie elementy jak okna dachowe, kominy, lukarny, panele solarne lub inne urządzenia mocowane do dachu. Ponadto warto przeanalizować, czy w bezpośrednim sąsiedztwie budynku nie znajdują się np. wysokie drzewa, lub inne obiekty mogące powodować zacienienie paneli, co może spowodować znaczące obniżenie sprawności instalacji.

Każdy dom przewidziany do przeprowadzenia montażu paneli fotowoltaicznych zostanie zweryfikowany pod względem możliwości wykonania instalacji przez wyspecjalizowanych rzeczoznawców z dziedziny instalacji elektrycznych i budownictwa. Po zakwalifikowaniu do realizacji zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa, zawierająca indywidualne rozwiązania techniczne uwzględniające specyfikę danego budynku. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie około 500zł+VAT i w całości pokrywa go Inwestor.
Szacunkowy koszt wykonania instalacji wynosi ok 7000zł za 1kW instalowanej mocy. Dofinansowanie projektu wynosi 85%, z tym, że dofinansowanie do montażu paneli wchodzi w zakres pomocy publicznej, co powoduje obniżenie tej wartości do 65%. Na poziomie takiego dofinansowania wkład własny mieszkańców, u których będą montowane panele fotowoltaiczne może wynieść od 10 000-17 500zł (3-5kW instalowanej mocy).
Przedstawione warunki mogą ulec zmianie w momencie ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski woj. Lubelskiego. Przewidywany termin ogłoszenia – marzec 2016r