„Edukacja ekologiczna w Gminie Jastków w 2015 r.”

Wtorek, 25 Sierpień 2015 11:25 Anna Pędzierska
Drukuj


Gmina Jastków informuje, że otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna w Gminie Jastków w 2015 r.”. Planowany koszt zadania zostanie zrefundowany przez WFOŚiGW w Lublinie w wysokości 50%. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny tj. wzrost świadomości ekologicznej wśród uczniów, rodziców oraz społeczności lokalnej. W szczególności uświadomienie im konieczności podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska w swoim miejscu zamieszkania. Planowany termin wykonania zadania to grudzień 2015 r.