Kolektory słoneczne - nabór wniosków na listę rezerwową

Wtorek, 09 Czerwiec 2015 11:30 Tomasz Choma
Drukuj
 
Wójt Gminy Jastków zaprasza mieszkańców Gminy do skorzystania z możliwości wpisania się na listę rezerwową projektu „EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW” .
Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy, którzy spełniają następujące warunki.


W przypadku instalacji solarnych:
zestawy solarne montowane są tylko i wyłącznie na budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Jastków,
budynki objęte projektem muszą być wyposażone w instalację ciepłej i zimnej wody, posiadać dobry stan techniczny dachu oraz wolną powierzchnię wewnątrz budynku umożliwiającą montaż urządzeń takich jak zasobnik na ciepłą wodę,
projekt wyklucza i nie obejmuje dofinansowania budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
projekt nie obejmuje dofinansowania instalacji urządzeń na dachach pokrytych eternitem,
istnieje możliwość montażu kolektorów na ścianie budynku od strony południowej w przypadku braku możliwości montażu na dachu, np. braku nachylenia dachu do południa,
wykonawca dokonuje montażu i uruchomienia zestawu solarnego wraz z włączeniem do istniejącej instalacji,
przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu Właścicielem sprzętu i urządzeń wchodzących w skład zestawu solarnego będzie Gmina Jastków,
gmina Jastków po zakończeniu robót budowlanych przekaże Właścicielowi budynku w nieodpłatne użytkowanie na okres 5 lat zestaw solarny wraz z instalacją. Po upływie tego okresu zestaw solarny stanie się własnością Właściciela budynku,
właściciel budynku posiadający zestaw solarny zobowiązany będzie w okresie 5 lat do użytkowania go zgodne z przeznaczeniem.
w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków do Urzędu Gminy (decyduje kolejność zgłoszeń), przy czym zapisanie się na listę nie gwarantuje uczestnictwa w projekcie, gdyż w pierwszej kolejności prace instalacyjne są prowadzone u mieszkańców z listy podstawowej utworzonej w ramach pierwszego naboru tj. 2012 roku. 

Wysokość wkładu własnego mieszkańca wynosi odpowiednio:
- instalacja 2 solarna ok. 1800zł
- instalacja 3 solarna ok. 2000zł
- instalacja 4 solarna ok. 2250zł
- instalacja 5 solarna ok. 2500zł

Ankiety i deklaracje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie można pobrać 
ze strony www (ankietadeklaracja) lub w Urzędzie Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, pok. Nr 5a (parter).
Ankiety, deklaracje wraz z kopią aktu własności ziemi lub wyciągu z księgi wieczystej lub postanowienia sądowego, na podstawie których wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jastków pokój nr 18.  W przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013