Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jastków

Poniedziałek, 01 Luty 2016 17:25 Marcin Abramek
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Jastków w sprawie zaproszenia do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jastków w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zmieniony ( Poniedziałek, 01 Luty 2016 17:27 )