Dofinansowanie nowych pokryć dachowych budynków mieszkalnych

Piątek, 15 Styczeń 2016 12:02 Anna Uhruska
Drukuj

Wójt Gminy Jastków informuje, że w dniach od 18 do 29 stycznia 2016r. będzie prowadzony kolejny nabór wniosków na realizację zadania pn. „Dofinansowanie nowych pokryć dachowych budynków mieszkalnych”.

Zasady składania wniosków będą odbywać się zgodnie z Uchwałą Nr LXXVI/1602/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie „Regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu”.

Do projektu mogą przystąpić osoby fizyczne spełniające poniższe kryteria;

Dodatkowe uwarunkowania niezbędne do pozytywnej oceny wniosku

Wnioski należy składać w budynku Urzędu Gminy Jastków w pokoju Nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie w celu weryfikacji dochodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Jastków oraz pod nr tel.(81) 50-22- 909, a ponadto na stronie internetowej http://www.azbest.lubelskie.lubelskie.pl

Wójt Gminy Jastków
Teresa Kot