Odławianie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom

Czwartek, 14 Styczeń 2016 23:14 Anna Uhruska
Drukuj

Urząd Gminy Jastków informuje, że do realizacji w 2016r. zadania pod nazwą „Odławianie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dzikich lub ich części z terenu Gminy Jastków” w drodze procedury zapytania ofertowego wyłoniony został GABINET WETERYNARYJNY Ciecierzyn 80A, 21-025 Niemce reprezentowany przez Zbigniewa Góreckiego lekarza weterynarii zam. Lublin ul. Żarnowiecka 3/134.