Dofinansowanie zimowego wypoczynku dzieci

Czwartek, 14 Styczeń 2016 22:56 Sylwia Gospodarek
Drukuj

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastkowie informuje o możliwości ubiegania się przez szkoły, stowarzyszenia oraz fundacje o dofinansowania do zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz doznających przemocy domowej z terenu Gminy.

Wniosek wraz załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Jastków Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3 pok. 18 Sekretariat do dnia 31.01.2016r.

W przypadku błędnego wypełnienia wniosku lub nie załączenia wymaganych dokumentów, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Uwaga!
Przyjmowane są tylko wnioski zgodne z zamieszczonym wzorem.

wzór wniosku [doc]

Zmieniony ( Piątek, 15 Styczeń 2016 11:01 )