Wójt Gminy Jastków podaje do publicznej wiadomości

Piątek, 30 Październik 2015 15:58 Ewa Hołod
Drukuj


INFORMACJĘ
O WYNIKU PRZETARGUNa dzień 22 października 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, ogłoszony został pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Tomaszowicach-Kol. składającego się z dwóch nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości podana została do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu i wynosiła 1830600,00 złotych.

rzetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do udziału w przetargu.Wójt Gminy
Teresa KotPowyższa informacja podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu na okres 7 dni tj. od dnia 30.10.2015 r. do dnia 06.11.2015 r. zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 ze zm.)

Zmieniony ( Piątek, 30 Październik 2015 16:03 )