Przetarg nieograniczony

Wtorek, 25 Luty 2014 15:22 Administrator
Drukuj
Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2209L w Sieprawicach oraz 2210L w Panieńszczyźnie

Ogłoszenie 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Przedmiar robót (Sieprawice)
Przedmiar robót (Panieńszczyzna)
Opis techniczny (1)
Opis techniczny (2)
Specyfikacja Techniczna (1)
Specyfikacja Techniczna (2)
Rys. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Umowa (wzór)
Zawiadomienie o wyborze oferty