Przetarg nieograniczony

Czwartek, 06 Luty 2014 15:40 Administrator
Drukuj
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Płouszowice-Kolonia

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Dokumentacja branża budowlana
Dokumentacja branża sanitarna
Dokumentacja branża elektryczna
Umowa (wzór)
Pytania i odpowiedzi (1) / Zmiana SIWZ (1)
Pytania i odpowiedzi (2)
Pytania i odpowiedzi (3)
Pytania i odpowiedzi (4) / Zmiana SIWZ (2)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Zmiana SIWZ (3)
Zawiadomienie o wyborze oferty