Przetarg nieograniczony

Wtorek, 03 Grudzień 2013 16:19 Administrator
Drukuj
Usługa dostawy ciepłych posiłków jednodaniowych do szkół podstawowych z terenu Gminy Jastków

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Umowa (wzór)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania