Przetarg nieograniczony

Czwartek, 28 Listopad 2013 16:09 Administrator
Drukuj

Dostawa kruszywa w ilości 1000 Mg wraz z wbudowaniem na drogach pod zarządem Gminy Jastków 

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Pytania i odpowiedzi (1)
Zawiadomienie o wyborze oferty