Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Piątek, 22 Listopad 2013 15:50 Administrator
Drukuj
Wójt Gminy Jastków działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje,  że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, w dniu 18.11.2013 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Jastków, przeznaczonej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w m. Moszna, oznaczona nr 263/1 o pow. 0,5198 ha. Wykaz zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Informacje o nieruchomości można uzyskać pod tel. (81) 502-29-01 w godz. 8.00-15.00