Przetarg nieograniczony

Wtorek, 12 Listopad 2013 16:06 Administrator
Drukuj
Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym odśnieżaniu dróg własności Gminy Jastków w sezonie 2013/2014

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Techniczna (SST)
Mapa 
Zmiana SIWZ (1)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
Zmiana SIWZ (2)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
Zawiadomienie o wyborze oferty