Informacja o wyniku przetargu

Czwartek, 24 Październik 2013 15:10 Administrator
Drukuj
Na dzień 17 października 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, ogłoszony został drugi nieograniczony  przetarg ustny na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Tomaszowicach-Kol. składającego się z dwóch nieruchomości:

    - nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczonej  w ewidencji gruntów  jako działka nr  211/1 o pow. 6,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00197328/0 ,
    - nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 606 o pow. 0,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00245790/1 (droga wewnętrzna).
Cena wywoławcza nieruchomości podana została do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu i wynosiła  2 000 000,00 złotych.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do udziału w przetargu.