Informacja

Czwartek, 26 Wrzesień 2013 14:41 Administrator
Drukuj
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektora ds. gospodarki przestrzennej  dokonanego przez Urząd Gminy Jastków w dniu 11.09.2013r.
W wyniku zakończenia procedury naboru  zostanie  zatrudniony p.Marcin Alter.
UZASADNIENIE:
Pan Marcin Alter  spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu ( ust. I i II ). Posiada stosowne wykształcenie i doświadczenie w pracy na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej. Jest  merytorycznie  przygotowany do pracy na w/w stanowisku.