Przetarg nieograniczony

Środa, 25 Wrzesień 2013 14:23 Administrator
Drukuj

Przebudowa drogi powiatowej nr 2207L Ługów - Wysokie

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Techniczna (SST) 
Przedmiar robót
Opis techniczny
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Umowa (wzór) 
Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1)
Rysunek 4
Rysunek 5
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
Zawiadomienie o wyborze oferty