Przetarg nieograniczony

Poniedziałek, 23 Wrzesień 2013 15:01 Administrator
Drukuj
Przebudowa ulicy Błękitnej w miejscowości Marysin z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 809 oraz drogi lokalnej KDL oznaczonej Nr 355 w miejscowości Jastków

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Techniczna 
Specyfikacja Techniczna (włączenie do drogi wojewódzkiej)
Umowa (wzór)

Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przewidział na realizację zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.