Przetarg nieograniczony

Piątek, 13 Wrzesień 2013 14:51 Administrator
Drukuj
Dostawa kruszywa w ilości 1000 Mg wraz z wbudowaniem na drogach po zarządem Gminy Jastków 

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Zawiadomienie o wyborze oferty