Przetarg nieograniczony

Poniedziałek, 19 Sierpień 2013 14:58 Administrator
Drukuj
Przebudowa drogi gminnej Nr 105973L w miejscowości Moszenki oraz drogi gminnej Nr 106011L w miejscowości Ożarów

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Techniczna (SST)
Rysunek (1) (2) (3)
Umowa (wzór)
Zmiana SIWZ (1)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
Zawiadomienie o wyborze oferty