Przetarg nieograniczony

Środa, 14 Sierpień 2013 14:47 Administrator
Drukuj
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Umowa (wzór)

W związku z nie wpłynięciem żadnej oferty do końca terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, Zamawiający zgodnie z  art. 93 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2013 poz. 907)  unieważnienia postępowanie.